Chứng chỉ giáo dục đặc biệt

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Giáo dục đặc biệt  Nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hòa…
Read more